2/16/09

Žene vozači...

Upute za rukovanje automata za podizanje gotovine kreditnim karticama,naročito onih koji će biti postavljeni uz ceste.

Evo nekoliko savjeta za njihovo korištenje:

Procedura za muškarce :

1. Dovezite automobil do automata .
2. Otvorite prozor.
3. Ubacite karticu u automat i otkucajte pin.
4. Otkucajte željeni iznos.
5. Uzmite karticu,gotovinu i potvrdu.
6. Podignite prozor.
7. Odvezite se dalje.

Procedura za žene :

1. Dovezite automobil do automata.
2. Vozite malo unazad da prozor automobila bude u ravnini s automatom.
3. Ponovo upalite motor koji se ugasio.
4. Spustite prozor.
5. Otvorite torbicu , istresite sav njen sadržaj na suvozačevo sjedište i tražite karticu.
6. Kada naiđete na kutiju sa šminkom , provjerite svoj izgled u retrovizoru.
7. Vratite istreseni sadržaj u torbicu.
8. Pokušajte ubaciti karticu u automat.
9. Otvorite vrata automobila da biste mogli dohvatiti automat.
10. Ubacite karticu.
11. Ponovno ubacite karticu , ovoga puta sa pravom stranom okrenutom nagore.
12. Kada automat zatraži pin , ponovo istresite torbicu i pronađite notes , pa onda pogledajte njegovu zadnju stranu gdje vam je pin zapisan.
13. Vratite istreseni sadržaj u torbicu.
14. Otkucajte pin.
15. Pritisnite cancel i otkucajte ispravan pin.
16. Otkucajte željeni iznos.
17. Uzmite gotovinu i potvrdu.
18. Ispraznite torbicu da biste pronašli novčanik.
19. Vozite naprijed dva metra.
20. Vozite nazad dva metra , kako biste uzeli i karticu iz automata.
21. Stavite karticu , novčanik i sve ostalo što je palo na pod automobila u torbicu.
22. Provjerite šminku.
23. Ponovo upalite motor koji se ugasio.
24. Vozite 5 – 10 kilometara.
25. Spustite ručnu kočnicu.No comments: